Gemeente Venray verbetert subsidiebeleid

Gemeente Venray verbetert subsidiebeleid

Het proces voor een verbeterd subsidiebeleid in de gemeente Venray is in een nieuwe fase beland. Na de brede dialoog en de verdiepende discussie met tientallen subsidieontvangers over de uitgangspunten, heeft de gemeenteraad het college en de ambtelijke werkgroep met een vervolgopdracht op pad gestuurd.

Komende maanden gaan de ambtenaren aan de slag om de uitgangspunten uit te werken en voor elk beleidsterrein pasklaar te maken voor het instrument subsidie. En ze gaan een plan opstellen voor de invoering van het verbeterde subsidiebeleid. In de loop van volgend jaar krijgt de gemeenteraad een voorstel voor het nieuwe beleid en de daarbij horende regels.

De gemeente Venray verstrekt elk jaar voor ongeveer € 6 miljoen subsidie aan uiteenlopende organisaties. Daarbij horen grote professionele organisaties als de bibliotheek en de schouwburg, maar ook kleine verenigingen als zangkoren of sportclubs. De manier waarop die subsidiepot wordt verdeeld, is al jaren onderwerp van gesprek. Komt al dat geld wel goed terecht? En draagt de subsidie wel bij aan de doelen die de gemeente wil bereiken? Twee jaar geleden gaf de gemeenteraad opdracht om samen met alle verenigingen en stichtingen te komen tot een betere verdeling.

De raad gaf vier uitgangspunten mee: voor wat hoort wat, subsidie als stimulans, kwalitatieve ontwikkeling en samenwerking. De subsidieontvangers hebben die uitgangspunten tijdens dialogen en de discussie verder aangevuld en uitgediept. Ambtenaren zijn nu aan zet om een voorstel voor werkbaar beleid op te stellen.

Foto: 
Mathieu Custyers (Omroep Venray)