Burgers van Venray: Is het huidige ziekenhuis geschikt als zorghotel?

Burgers van Venray: Is het huidige ziekenhuis geschikt als zorghotel?

Zoals door de directie van VieCuri is beloofd, zal in Venray een nieuw ziekenhuis worden gebouwd. De grootte ervan alsmede de locatie waar het gebouwd moet worden is nog niet bekend.

Er is wel zekerheid dat het bestaande ziekenhuis niet meer aan de eisen van VieCuri voldoet, reden waarom men op termijn het gebouw niet meer wil gebruiken.

Dat betekent dat dit prominente gebouw wellicht zal worden gesloopt. Zijn er dan geen mogelijkheden om dat gebouw nog te blijven gebruiken? De Zorggroep heeft nu een gedeelte ervan in gebruik als revalidatievoorziening voor personen die na behandeling in het ziekenhuis nog verzorging nodig hebben en waarvoor in de thuis-situatie geen mogelijkheid bestaat. Dat is het zogenoemde Beukenhofje.

Toen er door VieCuri de plannen van een nieuw te bouwen ziekenhuis werden gepresenteerd, was daarbij ook ruimte opgenomen voor zorgverlening na ziekenhuisopname. Helaas zijn die plannen voorlopig is de koelkast gezet, mede vanwege een mogelijke fusie tussen VieCuri en het Laurentius ziekenhuis in Roermond.

Inmiddels wil De Zorggroep onderzoeken of het voormalig verpleeghuis Beukenrode geschikt te maken is voor een zorghotel zoals dat al in Roermond is gerealiseerd. Dat zorghotel heeft 60 hotelkamers, waarvan er 40 gestemd zijn voor revalidatiegasten, 10 voor gasten die doorstromen vanuit het Laurentius ziekenhuis en 10 kamers voor familieleden.

Waarom is er in Venray nog steeds geen zorghotel?

Een hotel met allerhande voorzieningen die erop gericht zijn om de te verzorgen of revaliderende gasten een optimale omgeving te bieden. Daarvoor zijn er een aantal locaties geschikt te maken. Het slopen van het huidige ziekenhuis kan daarmee wellicht worden voorkómen. Ook op het St. Annapark evenals op Beukenrode bestaan daarvoor ongetwijfeld mogelijkheden.

De Stichting Burgers van Venray wil daarom graag de mening van de inwoners van de hele gemeente Venray polsen over de stelling

“Venray heeft behoefte aan een zorghotel”.

U wordt uitgenodigd gedurende de maand oktober op de website www.burgersvanvenray.nl aan te geven of u het daarmee eens of oneens bent. Daarnaast kan men desgewenst uw eigen mening over zo’n zorghotel op de site plaatsen.

Foto: 
Mathieu Custers (Omroep Venray)