Geen huisvesting arbeidsmigranten in Den Hoebert aan de Westsingel 1 in Venray

Geen huisvesting arbeidsmigranten in Den Hoebert aan de Westsingel 1 in Venray

Het college van de gemeente Venray heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het initiatief om op de locatie Westsingel 1, Den Hoebert, huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken. Het college wenst op deze locatie een duurzamere invulling die meer recht doet aan de uitstraling in deze omgeving.

Naar de mening van het college is de locatie Westsingel 1, gelegen op een kruispunt van drukke verkeersaders in Venray, beeldbepalend voor de omgeving. De leegstand en het tijdelijke gebruik van het pand in de afgelopen jaren heeft niet bijgedragen aan de gewenste beeldkwaliteit. Reden waarom het college kiest voor een meer duurzame invulling die recht doet aan deze locatie.

In het coalitieprogramma 2018-2022 is gemeld dat in de komende periode tenminste 1 à 2 locaties worden aangewezen voor dergelijke grootschalige initiatieven in kernrandzones of randen van bedrijventerreinen. Volgens het college passen alternatieve locaties meer in deze lijn dan Westsingel 1 dat zich in een bestaande woonomgeving bevindt.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)