Zaterdag 15 september reünie sportafdeling van personeelsvereniging S.V.C.B. St. Servatius

in
Zaterdag 15 september reünie sportafdeling van personeelsvereniging S.V.C.B. St. Servatius

Voor de derde keer in de geschiedenis vindt er een reünie van de sportafdeling van personeelsvereniging S.V.C.B. St. Servatius plaats.

De sportafdeling van de personeelsvereniging werd opgericht op 31 oktober 1952, de naam was Voetbal Vereniging Camillus Boys. Later werd dit S.(sport) V.C.B. omdat het toen niet meer alleen om voetbal ging. Er deden diverse andere sporten sport hun intrede.

Jarenlang was dit een zeer florerende vereniging en er werd deelgenomen aan vele toernooien en wedstrijden in binnen- en buitenland. Door de grote maatschappelijke veranderingen in de loop der tijd en mede door inkrimping van het instituut, was het niet meer haalbaar om de op vele fronten actieve vereniging voort te zetten. Uiteindelijk viel daardoor een aantal jaren geleden het besluit om de sportactiviteiten in clubverband te beëindigen.

Door veel oud-leden wordt nog regelmatig en met veel plezier, soms ook met enig weemoed, over die S.V.C.B.-periode gesproken. Het was immers een club met veel saamhorigheid en kameraadschap. Dit was niet louter van belang voor de vrije tijd, maar had zeker ook nog positieve effecten naar het werk toe op de afdelingen.

Deze reünie zal plaatsvinden op 15 september van 14.00 tot 20.00 uur bij Asteria.