Renovatie gemeenschapshuis Blitterswijck

Renovatie gemeenschapshuis Blitterswijck

Na jaren van voorbereiding is de ontwikkeling van het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis (MFG) in Blitterswijck gestart. De werkgroep MFG Blitterswijck stelde het zelfsturingsplan op nadat het dorp ervoor koos om het bestaande gemeenschapshuis aan het karakteristieke dorpsplein in Blitterswijck te renoveren en multifunctioneel uit te voeren.

De verenigingen die nu gebruik maken van ’t Honk worden straks in het vernieuwde gemeenschapshuis ondergebracht dat begin 2019 zijn deuren opent.

Het dorp heeft ook de keuze gemaakt om ’t Honk aan de Maasweg in Blitterswijck af te stoten. Op dit moment maken KBO Blitterswijck, gymclub, Dynamic en de jongerensoos OJC DIM gebruik van deze accommodatie. Na de verhuizing van deze clubs naar de vernieuwde accommodatie aan het dorpsplein, wordt ’t Honk gesloopt en de jeu-de-boulesbaan verplaatst. Op het vrijgekomen terrein ontwikkelt woon-zorginitiatief Blitterswijck een plan met woningen voor mensen met zorgbehoeften.

Het college van B&W steunt de renovatie van het MFG Blitterswijck met € 900.000, - inclusief BTW. Ook de provincie Limburg draagt € 225.000, - bij. De afspraken met de gemeente zijn vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst, zodat de stichting haar project geheel zelfstandig kan uitvoeren.

Wethouder Anne Thielen is verheugd over deze ontwikkeling: “Fijn dat de gemeenschap na al die jaren een nieuw centraal punt kan realiseren samen met elkaar.”

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)