Eerste boeken over de Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn uitgereikt

Eerste boeken over de Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn uitgereikt

Op vrijdag 7 september vond de uitreiking plaats van de eerste boeken van Hans Sakkers uit het Zeeuwse Koudekerke over de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Dit gebeurde op de militaire begraafplaats.

De eerste twee boeken werden uitgereikt aan kapitein Jonker van de gravendienst van de Koninklijke Landmacht en aan Wim Broers, oud-medewerker van de Duitse Begraafplaats toen deze nog onder Nederlands beheer stond. Ook werden nog enkele boeken uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hadden bij de totstandkoming van het boek. Dit waren de gemeentearchivaris Paul van Meegeren, Sjoerd Ewals van de Duitse begraafplaats, Lei Potten van Stichting Historie Ysselsteyn en Wil Weijers van het Historisch Platform Venray die voor dit boek subsidie had toegekend.

Kapitein Jonker prees Hans Sakkers voor zijn inzet en ijver om het boekwerk te voltooien. Er mag inderdaad gesproken worden over een boekwerk met de nadruk op werk, omdat er enorm veel onderzoek verricht is om deze klus te klaren. Het resultaat mag er dan ook zijn een fraai boek van liefst 648 bladzijden met enorm veel bronvermeldingen.

Na de uitreiking gaf Hans Sakkers middels een lezing inzicht in de verschillende onderwerpen die in het boek aan de orde komen en die voor hem aanleiding waren zich in de materie te verdiepen en op papier te zetten. Het onderwerp was voor hem interessant genoeg om vele malen de reis van Koudekerke naar Ysselsteyn te maken.

Als blijk van waardering ontving Hans Sakkers een onderscheiding van kapitein Jonker van de Gravendienst, welke door hem in dank werd aanvaard.