Burgers van Venray: Wat gaan we doen met ons bladafval?

Burgers van Venray: Wat gaan we doen met ons bladafval?

De mooie zomer is voorbij en de herfst staat voor de deur. Een daarbij jaarlijks terugkerend probleem is dat de bomen hun blad verliezen. Dat bladafval kan nogal wat overlast opleveren. Denk daarbij aan de wegen die glad kunnen worden of straatkolken die verstopt kunnen raken.

Tot 2009 plaatste de gemeente Venray bladkorven waarin omwonenden hun bladafval konden deponeren. Die bladkorven werden weliswaar regelmatig leeggezogen, maar dat hield geen gelijke tred met het aanbod van de vallende bladeren. Ook bleek toen dat er ander tuinafval dan alleen blad in de korven werd gedaan.

Na het afschaffen van de bladkorven heeft de gemeente contracten afgesloten met bedrijven die ervoor dienen te zorgen dat de straten waarlangs bomen staan, vrij van bladafval dienen te blijven. Dat omwonenden ook het bladafval uit hun tuinen in hopen op straat mogen aanbieden om opgezogen te worden, daar doet de gemeente dan niet moeilijk over. “Dat wordt dan gewoon meegenomen”. Takken, struiken en stronken moeten wél zelf naar het milieustation worden gebracht, dat is immers gratis tuinafval.

In juni 2017 heeft de gemeente een onderzoek onder bewoners laten doen met de vraag of er behoefte zou zijn aan het hernieuwd plaatsen van bladkorven. In de gemeenteraad is er daarna uitvoerig over gediscussieerd, maar het college van B&W vond toen dat de kosten voor herinvoering te hoog waren. Haar standpunt was : “Er zijn genoeg andere mogelijkheden om bladafval kwijt te raken”.

Inmiddels is er na de gemeenteraadsverkiezing een andere samenstelling van het college van B&W gevormd. In het coalitieakkoord van de “regeringspartijen” is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de introductie van korven voor groenafval.

Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray wil daarbij het “voortouw” nemen om de bevolking van de gemeente Venray naar hun mening over bladkorven te vragen. Gedurende de maand september wordt u verzocht te reageren op de stelling :

“Bladkorven zijn overbodig”.

U kunt aangeven het daarmee eens of oneens te zijn en daarnaast kunt u op de website www.burgersvanvenray.nl uw eigen mening laten opnemen.

Foto: 
Mathieu Custers (Omroep Venray)