De gemeente Venray verkoopt voormalig schoolgebouw Castenray

De gemeente Venray verkoopt voormalig schoolgebouw Castenray

De gemeente Venray verkoopt het voormalige schoolgebouw in Castenray aan de stichting Residence De Stek i.o. Die wil in het gebouw vijf woningen voor senioren en mindervalide inwoners van Castenray bouwen.

De stichting Residence De Stek is een initiatief van de dorpsraad Castenray. Dorpsbewoners willen in het voormalige schoolgebouw behalve vijf reguliere woningen ook een noodopvangkamer, een kantoor en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte realiseren, die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. De woningen zijn met name bedoeld voor senioren en mindervalide inwoners van Castenray.

Wethouder Jan Loonen is gecharmeerd van het voornemen. “Dat past uitstekend bij ons streven om, in samenspraak met dorpen, projectontwikkelaars en/of Wonen Limburg, leegstaande schoolgebouwen te transformeren. Waarbij nadrukkelijk ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van woningen inwoners met een lichte zorgbehoefte.”

De stichting heeft haar bedrijfsplan overhandigd, inclusief offerten van de benodigde investeringen en opbrengsten. Op basis daarvan heeft de gemeente een haalbaarheidsberekening uitgevoerd. “Daaruit blijkt dat het plan haalbaar is.” Het college van de gemeente Venray is dan ook voornemens het voormalige schoolgebouw en de daarbij behorende grond te verkopen aan de stichting.

Omdat de intentioneel overeengekomen koopsom van het gebouw echter lager is dan de taxatiewaarde, wordt de voorgenomen verkoop op 18 september eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.

Foto: 
Google Earth schermopname