Shermantank Cookie komt terug naar Overloon

Shermantank Cookie komt terug naar Overloon

“Een historische fout kan worden hersteld,” zegt voorzitter Iwan van Dijk van Comité Shermantank Overloon. Na de restauratie en plaatsing van Shermantank Able Abe op het Museumplein in Overloon in 2011 heeft het comité in 2014 een nieuw doel gesteld en is daarin nu geslaagd.

De Shermantank met de bijnaam Cookie, waarmee de Amerikaanse 7th Armored Division (bijgenaamd de Lucky 7th) in 1944 heeft gestreden in de Slag om Overloon en die na de oorlog tot 2006 blikvanger was in het Oorlogsmuseum kan terugkomen naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Mits deze geruild wordt tegen de Shermantank van het type M4A4 die het museum sinds enkele jaren in de collectie heeft. In 2006 werd Cookie door het Oorlogsmuseum Overloon plotseling verkocht aan een groep Canadese veteranen. Die veteranen zochten een Shermantank om als monument te plaatsen in de Italiaanse stad Ortona. Eind 1943 vond daar de Slag om Ortona plaats en de Canadezen verloren daar veel levens.

In Overloon werd bij de verkoop op de tank de naam Cookie veranderd in Athena, de tank werd voorzien van alle Canadese emblemen en werd na enige omzwervingen rondom Ortona uiteindelijk als monument op een rotonde buiten de stad geplaatst.

Want afgezien van het feit dat Cookie een van de weinige tastbare herinneringen is aan de Slag om Overloon, namelijk één van de slechts twee Shermantanks die nog overgebleven zijn op dat slagveld, is er nog een belangrijke factor waar bij de verkoop in 2006 volledig aan voorbij is gegaan: de Canadezen gebruikten in Ortona wel Shermantanks, maar dat was een heel ander type dan het Cookie-type. Kortom: al jarenlang staat er dus in Ortona een verkeerde tank op de verkeerde plaats.”

Iwan: “Het Oorlogsmuseum Overloon heeft nog een Shermantank in de collectie, maar die tank vormt geen belangrijk onderdeel van de collectie en heeft geen binding met de oorlog in Nederland en de Slag om Overloon. En die tank is wel van het juiste type dat de Canadezen in Ortona hebben gebruikt. Het is nu zaak dat het museum zorgt dat hier de museumtank wordt opgelapt en wordt voorzien van exact dezelfde markings en kentekens als die de Canadezen nu in Ortona op Cookie/Athena hebben staan.

De tank moet dan vanuit Overloon naar Ortona worden getransporteerd en kan daar op de rotonde geplaatst worden als de nieuwe Athena. Cookie komt dan vervolgens weer mee terug naar Overloon. In Overloon wordt weer de naam Cookie en de Amerikaanse markings op de tank aangebracht en is Cookie weer terug waar hij hoort: in Overloon in het museum.”

Het zou mooi zijn wanneer Cookie op tijd terug zou zijn in Overloon in verband met de herdenking van de Slag om Overloon in oktober.Het plan van het comité en hun uitwerking daarvan is positief ontvangen door museumdirecteur Erik van den Dungen, die in 2006 net nieuw was als directeur en toen Cookie’s verkoop niet meer heeft kunnen tegenhouden.

Iwan: “Het zal nu voor het museum nog flink aanpakken worden, maar ze hebben ervaring met dit soort transporten, dus dat komt vast goed. Wij hebben de deuren naar Cookie’s terugkeer geopend en dragen het nu over aan het museum dat nu aan zet is om het verder op te pakken en uit te gaan voeren. Maar het belangrijkste is dat op deze manier deze fout tot tevredenheid van iedereen alsnog hersteld kan worden, dat het voor alle partijen een win-situatie is en we door deze transactie zowel Ortona alsook de Canadezen alsook Overloon alsook de Amerikanen het respect en eerbetoon kunnen bieden dat men verdient.”

Bron: 
Comité Shermantank Overloon
Foto: 
http://photopin.com/free-photos/shermantank