Na inbraakgolf: De Hartgroep 'zorgt' voor overlast, en moet vertrekken uit pand aan de Westsingel 1 in Venray

in
Na inbraakgolf: De Hartgroep 'zorgt' voor overlast, en moet vertrekken uit pand aan de Westsingel 1 in Venray

Sinds de oprichting in 2015 is de Hartgroep gevestigd geweest aan de Westsingel 1 te Venray, met dank aan Maximus Beheer in Maastricht. Van dit beheer kregen zij een leuke bijeenkomstruimte ter beschikking, waar zij twee jaar lang dankbaar kosteloos gebruik van hebben gemaakt met diverse bijeenkomsten en trainingen.

In augustus 2017 is het betreffende pand verkocht en de Hartgroep mocht voorlopig kosteloos blijven, zij het in een andere ruimte die later dat jaar door de nieuwe eigenaar werd toegewezen. Van de nieuwe eigenaar kreeg de Hartgroep kosteloos een kantoorruimte voor zes werkplekken en een grote bijeenkomstruimte ter beschikking.

Beiden ruimtes moesten wel nog door de Hartgroep volledig opgeknapt en ingericht worden voordat deze in gebruik genomen konden worden, ze waren aardig uitgeleefd. Na een paar maanden bloed, zweet, tranen en veel geld te hebben gestoken in de ruimtes waren zij klaar. Begin april was ook de Hartgroep bijeenkomstruimte eindelijk klaar en volledig ingericht en hebben zij daar
meerdere bijeenkomsten kunnen houden.

Een maand later, eind mei en nog voordat de Hartgroep Mantelzorg High Tea werd gehouden, waren zij het slachtoffer van een inbraak in één van hun opslagruimten. Een week later, begin juni bij de tweede inbraak in een andere opslagruimte is er wederom gestolen, gelijkertijd was er een inbraakpoging in hun bijeenkomst en kantoorruimte.

Er is in totaal voor vele duizenden euro’s gestolen, waaronder alle beamers, ICT apparatuur, diverse spelcomputers en games (Gamepit/Hartgroep Jongeren activiteiten), AED-trainers, EHBO-artikelen, promotie en sponsorpakketten voor fondsenwervingen, teveel om op te noemen. De Hartgroep struint nog steeds Marktplaats af om te zien of zij ‘hun’ spullen toevallig tegenkomen en om de politie hierover in te lichten.

Helaas was de Hartgroep niet verzekerd, doordat zij officieel geen huurder waren van de ruimtes. Veel van wat er in de afgelopen 2,5 jaar is opgebouwd en verzameld is hierbij verloren gegaan. Er is bij de politie aangifte gedaan. Deze heeft in het pand sporenonderzoek verricht. Naast wat sporen en inbrekersgereedschap (zijn welllicht verstoord geweest) heeft de politie niets kunnen vinden.

Van de nieuwe eigenaar kreeg (Jan Lucassen van Lucassen Projecten, red) de Hartgroep geen medewerking en hij voelde zich niet aansprakelijk. Uiteindelijk kreeg de Hartgroep na de tweede inbraak te horen dat ‘zij’ voor overlast zorgen met het verzoek te vertrekken, uit het pand aan de Westsingel, de voormalige Gilde Opleidingen.

De Hartgroep is daarna binnen 1,5 week vertrokken en heeft momenteel geen ‘eigen’ ruimte meer tot zijn beschikking. Voor de locatie in Venray is met name de inbraak en het verliezen van een eigen ruimte een doodsteek geweest en er zal dan ook geen nieuwe bijeenkomstruimte komen.

Er zijn tot op heden geen nieuwe subsidies of sponsoren, dus ook geen budgetten om iets dergelijks nogmaals op poten te zetten. Zonder externe hulp zal de Hartgroep in Venray en omgeving geen eigen bijeenkomstruimte of vestiging meer hebben en komen (lotgenoten) bijeenkomsten te vervallen.

Hierdoor zijn niet alleen alle reguliere activiteiten in de regio Venray tot nader bericht afgelast, ook de zomeractiviteiten en bijeenkomsten zijn afgelast. Er zijn contacten geweest met Venrayse wethouders en gemeenteraadsleden, die doen uiteraard hun best om ruimte te vinden, maar zijn uiteraard ook gebonden aan regels en mogelijkheden. Lokale bestuurders en vrijwilligers gaan zich beraden hoe nu verder te gaan.

Hartgroep Nederland is een ANBI goede doel instelling.

Zie ook: https://www.omroepvenray.nl/nieuws/2017/12/19/de-hartgroep-blijft-gevest...