VENRAY Lokaal krijgt meldingen van verontruste inwoners over aanwezigheid van zwarte ratten en hun meldingen hierover

VENRAY Lokaal krijgt meldingen van verontruste inwoners over aanwezigheid van zwarte ratten en hun meldingen hierover

VENRAY Lokaal heeft meerdere meldingen ontvangen van verontruste burgers met de strekking dat zij melding hebben gedaan van de aanwezigheid van, concentraties, zwarte ratten. Een verontruste gedachte omdat de aanwezigheid van ratten een risico vormen voor de algemene hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid.

In 2015 was er een rattenplaag in het buitengebied van Venray. Destijds waren zwarte ratten een last voor, hoofdzakelijk, agrarische ondernemingen en werd hier door een regionale aanpak effectief ingegrepen.

In april 2017 heerste er een rattenplaag in het centrum met als concentratiegebied Dr. Poelsstraat, Kolkweg, Tuinstraat, Bongerdstraat, Imkerstraat, Deken Berdenstraat en Pastoor van der Gaetstraat. In maart 2018 was er overlast van ratten bij huishoudens in Oostrum. Nu, juni 2018, laat het zich aanzien dat het weer raak is in het centrum.

VENRAY Lokaal heeft vernomen dat er zijn er onlangs al tientallen meldingen bij de gemeente binnen gekomen. Geantwoord zou zijn dat de gemeente niet van plan was, op korte termijn, in te grijpen omdat ratten- ongediertebestrijding primair een taak van de bewoners zelf is. De gemeente zou wel bereid zijn mee te denken. Dit in tegenstelling tot eerder wel adequaat handelen in Oostrum.

Venray Lokaal stelt hierover vragen tijdens het Vragenuur.

Zij wil onder meer weten of er inderdaad sprake is van concentraties ratten in Venray, en op welke plekken nu, hoeveel meldingen er zijn en in welk tijdsbestek, of het het juist dat er een toename is nu het rioleringsstelsel meer is uitgerust met stortbakken met open putdeksels, welke maatregelen de gemeente gaat nemen ter bestrijding van dit ongedierte in de openbare ruimte en bij de huishoudens in onze gemeente, of de gemeente de inwoners actief gaat informeren hoe te voorkomen en/of te bestrijden van dit ongedierte en of er op basis van de ervaring van de gemeente er een preventieprogramma kan worden gestart in 2019.