College biedt positieve jaarrekening 2017 aan: Resultaat gemeente Venray fors beter dan verwacht

College biedt positieve jaarrekening 2017 aan: Resultaat gemeente Venray fors beter dan verwacht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray heeft de jaarrekening 2017 van de gemeente Venray vastgesteld. De verantwoording over het jaar 2017 sluit met een positief resultaat van netto bijna € 4,7 miljoen.

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van bruto € 4,8 miljoen. Hiervan wordt ruim € 126.000,- overgeheveld naar 2018 om daarmee geplande werkzaamheden uit 2017 alsnog op te kunnen pakken. Het resultaat van de jaarrekening is € 2,1 miljoen meer dan de geschatte € 2,7 miljoen.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vrijval uit de voorzieningen pensioen wethouders (ca. € 0,8 miljoen) het niet nodig zijn van de buffer sociaal domein (ca. € 0,7 miljoen) en een hogere ontvangst van de algemene uitkering (ca. € 0,5 miljoen). Het netto resultaat van ruim € 4,6 miljoen wordt gestort in de algemene reserve.

Inhoudelijk is in 2017 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:

-Door de nieuwe overeenkomst met LACO is zwemmen in Venray ook voor langere tijd verzekerd.
-Met de komst van Cultura Venray is de nieuwe infrastructuur kunst en cultuur gerealiseerd.
-Het burgerinitiatief om glasvezel in Venray aan te leggen zit in de uitvoeringsfase.

-Het Goumansplein en het nieuwe museum zijn klaar.
-Het masterplan fietsen/mountainbiken/wandelroutes is vastgesteld en in uitvoering.
-De realisatie van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum is gestart

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Venray is terug te vinden in de jaarrekening 2017. Op 28 juni wordt de jaarrekening behandeld in de gemeenteraad.

De jaarrekening 2017 is de laatste jaarrekening van de afgelopen collegeperiode. Het is ook de laatste jaarrekening van de wethouder Financiën Ike Busser.

“Terugkijkend naar de oorspronkelijke ambities heeft Venray in de afgelopen vier jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en welvaart. Hierbij zijn we uiteraard ook geholpen doordat de economie weer aangetrokken is, maar het blijft een mooi rapport om mijn periode mee af te sluiten”, zegt Busser, die na acht jaar wethouderschap niet terugkeert in het college.