In Venray geboren priester opgedoken in Maastricht

In Venray geboren priester opgedoken in Maastricht

Dagelijks worden door het Historisch Platform Venray (HPV) bestanden van het digitale archief van Harrie Coopmans en Jan van der Putten besproken en beschreven. Dit gaat met grote zorgvuldigheid.

Zo ook in het voorbeeld van deze zwart-wit foto. De HPV-vrijwilligers hadden een sterk vermoeden dat deze foto iets met Smits uit de Schoolstraat in Venray te maken had. Een snuffeltocht door het weekblad Peel en Maas leerde dat er twee geestelijken in die familie waren en het vermoeden werd steeds sterker. Het zou gaan om pater Servatius Smits, die op 18 maart 1917 door Mgr. Schrijnen tot priester werd gewijd. Maar wie zou dit kunnen bevestigen? Je kunt niet alles klakkeloos aannemen en vastleggen. De beschrijvingen worden meestal door iemand bevestigd, vóór ze op RooyNet worden gepubliceerd.

In de weekbladen werd over nog een pater Smits geschreven. Deze was naar Brazilië vertrokken en over zijn terugkomst was niets te lezen. Na lang zoeken is nu ontdekt dat, deze in Venray geboren priester, nu in Maastricht woonachtig is. Hij geniet van zijn welverdiende rust en is nog erg bij Venray betrokken.

Deze pater Thijs Smits was dan ook aangenaam verrast, toen hij een telefoontje uit Venray kreeg met de vraag of hij ene pater Servatius gekend heeft. Hij sprak het Venrayse dialect alsof hij nooit anders had gesproken. Op de vraag hoe hij die foto toegestuurd wilde hebben, zei hij de 87-jarige spontaan: "Stuur maar via e-mail!". En zo geschiedde. Binnen het uur kwam de verlossende bevestiging: "Het is niemand minder dan mijn heeroom!". Daarmee was het ook een oom van Henk Smits, die lange tijd in de Schoolstraat een ijzerwarenhandel heeft gehad. De gelijkenissen zijn treffend.

Diezelfde vrijwilliger bracht in maart een bezoekje aan deze pater Thijs Smits in Maastricht. Het hoofdonderwerp werd al snel het Venray van vroeger en pater Thijs Smits wilde weten wat er met zijn informatie is gedaan. Zijn computer werd aangezet en weldra stond de website van RooyNet op zijn scherm.

Na de naam Servatius Smits ingetikt te hebben, kwam heeroom in beeld. Dat was nog eens thuiskomen. De website werd onder favorieten gezet en pater Thijs Smits had als blijk van dank een hele brok Venrayse historie voor het grijpen. Bij het afscheid zei hij met warme woorden: "Doe ze ien Venroj de groete van meej!"

Kijk op onze Facebookpagina voor de foto van pater Thijs Smits.