Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray uit zorgen over luchtkwaliteit in de gemeente Venray

Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray uit zorgen over luchtkwaliteit in de gemeente Venray

De werkgroep Gezond Leefmilieu Venray (GLV) maakt zich ernstig zorgen over de luchtkwaliteit in de gemeente
Venray.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft de GLV alle politieke partijen die meedoen, deze vragen gesteld:

1. Staat de gezondheid van alle bewoners in de gemeente Venray wel of niet op nummer 1?

2. Welke concrete resultaten wil jullie partij bereikt hebben in 2022, 2026 en 2030 t.a.v. de vermindering van geur en fijnstof van intensieve veehouderijen? Waarop zetten jullie de komende 3 raadsperiodes in?

3. Op welke wijze wil jullie partij die resultaten realiseren?
4. De voor jullie belangrijke thema’s zijn als het goed is opgenomen in jullie verkiezingsprogramma.

Daarom de vraag: Zijn de antwoorden op bovenstaande vragen ook opgenomen in jullie verkiezingsprogramma voor 2018? Zo ja waar staat dit beschreven? Zo nee, gaan jullie je verkiezingsprogramma hierop nog aanpassen?

Op de facebooksite van de GLV kunt u de antwoorden van de partijen vinden: www.facebook.com/glvenray. Hier vindt u ook een overzicht van het stemgedrag van de partijen bij moties over het milieu.

De GLV constateert dat elke partij in woorden het belang van de volksgezondheid onderschrijft. Vier partijen zetten de volksgezondheid zelfs op nummer 1: SP, Samenwerking, PvdA en Venray Lokaal.

De GVL ziet echter ook dat het op veel plekken met de luchtkwaliteit in de Gemeente Venray droevig gesteld is. De zittende partijen (CDA, D66 en Samenwerking) hebben daar de afgelopen jaren te weinig verandering in gebracht.

Voor de mensen die vooral willen stemmen voor een betere luchtkwaliteit, lijkt de keuze beperkt: SP, PvdA of Venray Lokaal (was PP2 en Inventief).