Nieuw voorstel van dorpsraad kruising Leunseweg Leunen

Nieuw voorstel van dorpsraad kruising Leunseweg Leunen

De dorpsraad Leunen stond niet achter de plannen die de Gemeente en de Provincie gemaakt hadden. Het gaat dan om de kruising Leunseweg/Deurnseweg wat binnen het project “ViaVenray” valt. Naar aanleiding van het bezwaar van de dorpsraad kregen zij twee maanden de tijd om met een alternatief te komen.

Er werd een werkgroep opgericht om te gaan samenwerken met de projectgroep van de gemeente/provincie. Uiteindelijk heeft dorpsraad Leunen hun visie op papier gezet en deze op woensdag 10 januari openbaar gemaakt. In het rapport staan vier alternatieven benoemd waarbij duidelijk vermeld word welke oplossing de voorkeur heeft.

Dorpsraad Leunen heeft de volgende voorkeursvarianten:
1) Variant 3A/3B – Tunnelbak + rotonde(s) bovengronds
- lokaal en regionaal verkeer beter wordt afgewikkeld omdat deze niet door elkaar worden gemengd.
- de sociale veiligheid verbetert door het ontbreken van tunneltjes of viaduct.
- er met een kleinere rotonde een mooiere poort van Venray/Leunen gecreëerd kan
worden omdat er meer ruimte is en het verkeersbeeld rustiger wordt.
- hiermee nog een volledig ontsluiting van de Brier kan worden gerealiseerd.

Dorpsraad Leunen is van mening dat deze optie de beste is. Het doorgaande verkeer (Deurnseweg) kan via de tunnel onder de rotonde doorrijden waardoor het lokale verkeer er geen hinder van zal ondervinden. Ook is het plan ruimtelijk goed inpasbaar en zullen deze plannen leiden tot een fraaiere ingang. De plannen zijn ook getoetst volgens de criteria die ook de werkgroep gebruikte. Volgens alle toetsingen zou dit de beste oplossing moeten zijn.

Mocht dit te duur zijn dan geeft DR Leunen de voorkeur aan een tweede oplossing. Namelijk het behouden van het viaduct en het creeeren van twee rotondes.

See video