Nieuwe afspraken gemeente Venray met Wonen Limburg

Nieuwe afspraken gemeente Venray met Wonen Limburg

Het college van B en W heeft maandag nieuwe prestatieafspraken ondertekend met Wonen Limburg en Huurdersvereniging Noord-Limburg. Daarin staan onder andere afspraken over (tijdelijke) woningbouw, verduurzaming en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

De Venrayse gemeenteraad heeft met het vaststellen van de lokale woonvisie in mei dit jaar het fundament gelegd voor deze nieuwe afspraken. De vorige prestatieafspraken dateren van 2014 en lopen dit jaar af.

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft haar activiteitenoverzicht, dat jaarlijks voor 1 juli bij de gemeente ingediend moet zijn, gebaseerd op de lokale visie. Een groot aantal onderwerpen uit de woonvisie zien we dan ook terug in de afspraken. Dan gaat het onder andere over (tijdelijke) woningbouw, betaalbaarheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Leefbaarheid is daarbij een essentieel onderdeel.

Ook zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. De nieuwe afspraken zijn opgesteld voor 2018, met een kleine doorkijk naar verdere jaren.

Het is voor het eerst dat de huurdersvereniging ook meetekent. Dit vindt zijn oorsprong in de nieuwe Woningwet die 1 juli 2015 in werking is getreden. Daarin worden de huurders als volwaardig partner in de prestatieafspraken gezien.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)