SP Venray: Schimmel groot probleem in Venrayse wijk Brukske

SP Venray: Schimmel groot probleem in Venrayse wijk Brukske

Tussen 23 september en 28 oktober deed de SP Venray onderzoek naar vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in de Venrayse wijk ‘t Brukske. Aanleiding was een bericht van een bewoonster, die last heeft had vocht- en schimmelproblemen in haar woning en dit maar niet opgelost krijgt met Wonen Limburg.

De SP wilde weten of zij de enige was die dit probleem had of dat er meer mensen zijn met dezelfde problemen. De resultaten zijn schokkend.

De SP sprak in totaal met 217 huurders van de in totaal 380 bezochte huurwoningen. Van de 217 huurders gaf meer dan de helft (54%) aan dat ze last hadden van vocht en schimmel in hun woning. Van de ondervraagde huurders gaf 64% aan dat ze de problemen hadden aangegeven bij Wonen Limburg. Een kleine driekwart van de huurders (71%) is absoluut niet tevreden hoe Wonen Limburg de vocht- en schimmelproblemen oplost.

De SP is geschokt door deze resultaten. Vocht- en schimmelproblemen wil je niet in huis. Niet alleen tast vocht en schimmel materialen aan, je huis gaat ervan stinken en stook je je blauw. Geboden oplossingen zijn verre van duurzaam en vocht en schimmels tasten de gezondheid van de huurders en andere medebewoners aan.

Veel huurders hebben geprobeerd om dit probleem op te lossen met Wonen Limburg. Sommigen is dit gelukt, al ging dat niet gemakkelijk. Bij de meeste mensen worden de problemen niet opgelost.

Bert Vermeulen, zelf woonachtig in het Brukske en al jarenlang SP-lid zegt hierover: “We kwamen echt van alles tegen: van zwaar beschimmelde plafonds tot een deel van de muur die volledig beschimmeld was. Een huurder die de vochtvreters niet kon aanslepen en waarbij de schimmel zich zelfs in de kast had genesteld. En dan blijft Wonen Limburg maar zeggen ‘je moet stoken en luchten’. Als huurders klagen worden ze niet serieus genomen. Dit kan echt niet!”

Een kleine driekwart van de huurders zegt ontevreden te zijn over de oplossing van Wonen Limburg. Een van de huurders vertelt hierover: “Wij hadden schimmel in de badkamer. Ik heb de badkamer, het plafond en de slaapkamer plafond zelf 2 x geschilderd. Wonen Limburg had me verteld dat ik dit zelf moest opknappen. De schimmel was zo vergevorderd dat ik ook de plinten in de slaapkamer moest vervangen. De verzekering keerde niks uit. Ik moest maar verhaal halen bij de woningcorporatie.”

Daarnaast valt op hoe slecht de woningen soms zijn. Een huurder vertelt hierover: “Het raam lekt aan de voorzijde. Het dak is in een slechte conditie. De isolatie strips zijn in een zeer slechte conditie en worden voortdurend aangevreten door de vogels. De achterdeur is niet passend, hier komt veel tocht door heen.”

De SP wil dat de problemen snel en goed worden aangepakt en heeft in haar rapport een 5-puntenplan opgesteld.

Bert Vermeulen: “We willen dat Wonen Limburg zich aan 5 dingen houdt: Huurders worden altijd serieus genomen en de oplossing die ze aanbieden moet aansluiten bij de huurder. Het heeft geen zin om iemand op te dragen om te stoken terwijl die niet van zijn geld kan rondkomen. We vinden dat de vocht- en schimmelproblemen direct moeten worden aangepakt. Binnen 6 maanden moeten er goede plannen van aanpak liggen om deze problemen aan te pakken. Verder vinden we ook dat zolang huurders vocht- en schimmelklachten hebben ze minder huur hoeven te betalen.

Wij stellen voor om de huur van huurwoningen met 40% te verminderen zolang huurders die klachten hebben. Wat we ook vaak hoorden is dat huurders opdraaien voor de gevolgschade van vocht- en schimmelklachten. Wij vinden dat Wonen Limburg hier voor op moet draaien en niet de huurder.”

De SP gaat in gesprek met Wonen Limburg, de huurcommissie en de huurders.

Omroep Venray vroeg om een reactie bij Wonen Limburg:

" Wij zijn bekend met vocht- en schimmelproblemen bij de genoemde woningen. De woningen staan ook op de planning om in 2018 energetisch verbeterd te worden, zonder huurverhoging. We hopen dan ook van harte dat alle bewoners meedoen. Bij een aantal woningen is zelfs al begonnen met de werkzaamheden.

De bewoners hebben allemaal in augustus en oktober een brief van ons ontvangen waarin we de werkzaamheden aankondigen. En op korte termijn gaan ook de eerste keukentafelgesprekken plaatsvinden door de aannemer waarin persoonlijk alle werkzaamheden besproken worden met de bewoners. Problemen met vocht en schimmel blijven echter altijd een wisselwerking tussen de bouwtechnische staat van het huis en het woongedrag van de bewoners.

We vinden het zeer vervelend te horen dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen door ons. Daarom houden we op korte termijn een extra inloopspreekuur voor de betreffende bewoners. Dit spreekuur zullen wij binnenkort aankondigen via onze website wonenlimburg.nl.

Hoewel de bouwtechnische verbeterplannen dus al lopende zijn, gaan we graag nog in gesprek met de SP over dit onderzoek. We zullen de SP hiervoor zelf uitnodigen" .

Foto: 
Mathieu Custers (Omroep Venray)