Nieuwe waarnemend burgemeester Horst aan de Maas aangesteld

Nieuwe waarnemend burgemeester Horst aan de Maas aangesteld

Gouverneur Theo Bovens, heeft Ina Leppink-Schuitema met ingang van 6 december 2017 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Mevrouw Leppink was van 2005 tot 2017 burgemeester van de gemeente Montferland.

De gouverneur heeft zijn besluit tot aanstelling van mevrouw Leppink genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De waarneming van het burgemeestersambt van Horst aan de Maas zal naar verwachting ruim een jaar gaan duren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester in het begin van 2019.

De fractievoorzitters hebben de gouverneur immers geadviseerd om de procedure van de benoeming van een nieuwe burgemeester door de nieuw gekozen gemeenteraad te laten plaatsvinden en in de tussentijd een waarnemend burgemeester aan te stellen.

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas zal derhalve vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de aansluitende vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders direct na de zomer van 2018 worden opgestart.

De huidige burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, de heer ir. C.H.C. van Rooij, is door Zijne Majesteit de Koning met ingang van 6 december 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente Meierijstad.

Mevrouw Leppink is een ervaren burgemeester. Zij was vanaf 2005 tot 2017 burgemeester van de gemeente Montferland. Daarvoor was zij van 2001 tot 2005 wethouder in de gemeente Venlo. Zij is 64 jaar en lid van de VVD.

Bron: 
Provincie Limburg
Foto: 
gemeente Montferland