PvdA Venray vraagt bewoners hun mening over herinvoeren van bladkorven

PvdA Venray vraagt bewoners hun mening over herinvoeren van bladkorven

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober werd duidelijk dat er voorlopig geen bladkorven komen in Venray. Toch wil de PvdA Venray graag weten hoe bewoners van Venray over het herinvoeren van bladkorven denken.

Daarom vraagt de partij alle bewoners van de gemeente Venray om hun mening over dit onderwerp voor 1 december aan hen kenbaar te maken. Dat kan via de mail naar: bestuurpvdavenray [apenstaartje] outlook [punt] com of via hun facebookpagina facebook.com>pvdavenray.

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober heeft de Partij van de Arbeid aangegeven dat het doel van het herinvoeren van de bladkorven zou moeten zijn de dienstverlening aan hun burgers te verhogen. Door het inzetten van bladkorven zal de overlast van vallende bladeren, vooral in deze tijd van het jaar, worden verminderd. Ook is de partij van mening dat inzet van bladkorven de verkeersveiligheid verhoogt. Er liggen immers minder (natte/gladde) bladeren op stoepen en op straten.

Het onderwerp bladkorven werd eerder, het laatst in juli 2017, in de gemeenteraad besproken. Het College van B&W werd destijds in een motie gevraagd om bij de evaluatie van het afvalbeleid de bladkorven specifiek mee te nemen. De partij had verwacht dat er naar aanleiding van die motie onderzoek zou worden gedaan naar de behoefte aan bladkorven onder de inwoners van Venray. Helaas is dat niet gebeurd.

Er is eigenlijk alleen nog maar een keer goed gekeken naar het bewonersonderzoek dat in mei 2017 al was afgenomen en daar zijn vervolgens conclusies uit getrokken. In dat betreffende onderzoek zijn geen gerichte vragen over bladkorven gesteld; er was alleen de mogelijkheid om op open vragen te antwoorden; daarbij moest men dan zelf de bladkorven benoemen.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray0