Dorpsraad Holthees- Smakt stuurt bezwaarschrift over aanleg verdubbeling spoorlijn

Dorpsraad Holthees- Smakt stuurt bezwaarschrift over aanleg verdubbeling spoorlijn

Zij steunen de plannen tot elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn Nijmegen – Roermond volledig. Maar ze uiten in een bezwaarschrift hun zorgen over de keuzes die gemaakt zijn die de dorpsgemeenschap, Smakt – Holthees zwaar gaan belasten met betrekking tot veiligheid en overlast. Zij stellen dat niet vergeten mag worden dat de leefbaarheid van de dorpen hierdoor ernstig wordt aangetast.

Dit bezwaarschrift is gestuurd is naar: De Provinciale Staten van Limburg en Noord Brabant; De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; De voorzitter van de Tweede Kamer; het college van B&W en de gemeenteraad van Venray en Boxmeer.
Ze tekenen bezwaar aan tegen deze plannen onder andere op de volgende punten:

De verdubbeling van de lijn vanaf station Vierlingsbeek eindigt midden in het dorp Smakt, deze wissel zou beter gesitueerd kunnen worden verder richting Oostrum nabij het bosgebied aldaar.
Dit omdat er door de wissel veel geluidsoverlast verwacht wordt.
De sluiting van de overweg bij de kerk / de kapel in Smakt voor alle verkeer, m.u.v. fietsers en voetgangers deelt het dorp Smakt in tweeën. Voor achterliggende land- en/tuinbouwbedrijven, wordt de toegang zeer bemoeilijkt.
Ook de nieuwe situatie bij de overweg in Holthees bij de Loonsedijk vraagt een aanpassing omdat er nieuwe veiligheidseisen gaan gelden doordat er veel vrachtverkeer via de Parallelweg de overweg passeert.
De toename van geluid en trillingen baart zorgen omdat die de leefbaarheid voor aanwonenden en de waarde van hun huizen aantast.

Zij stellen dat ze in goed overleg met alle belanghebbenden en de gemeenten Venray en Boxmeer blijven zoeken naar een acceptabele oplossing.

De betrokken inwoners van Smakt – Holthees hebben ook een handtekeningenactie georganiseerd, die massaal werd getekend door de kleine gemeenschap. Deze handtekeningen werden ook aangeboden.

Bron: 
Dorpsraad Smakt-Holthees
Foto: 
Dorpsraad Smakt-Holthees