LLTB: Geen zonnepanelen ten koste van landbouwgronden

LLTB: Geen zonnepanelen ten koste van landbouwgronden

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond.

Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger van Limburgse boeren en tuinders thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn. De LLTB pleit daarom voor het opschalen van meervoudig ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en wil dat er onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden.

Gemeenten ontvangen in toenemende mate aanvragen voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. Vaak is er een positieve grondhouding aangaande duurzame energie, maar ontbreekt het aan een gemeentelijk en provinciaal afwegingskader om een dergelijk initiatief te toetsen. Grondeigenaren worden door ontwikkelaars benaderd om hun grond voor 20 of 25 jaar te verhuren voor interessante bedragen.

Al langer bestaan er twijfels over de duurzaamheid van zonne-akkers vergeleken met het vastleggen van CO2 op reguliere landbouwgrond. “Ook is het belangrijk dit af te zetten tegen de aanmaak van organische stof, de biodiversiteit op landbouwgrond, het tegengaan van erosie en het waterbergend vermogen. Als er zonnepanelen op de akkers staan, is dat niet meer mogelijk en lijdt de landbouwgrond daar in de 25 jaar dat er zonnepanelen op staan ernstig van.”

De LLTB wil onderzoek naar dergelijke effecten van zonnepanelen op landbouwgronden. Zonne-akkers concurreren daarnaast volgens de LLTB ook met zonnepanelen op daken en vormen daarmee een bedreiging voor de asbestsanering van daken. Daarnaast zijn er voor agrarische ondernemers onzekerheden inzake de fiscaliteit en het verdienmodel.

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)