Informatieavond herinrichting N270 Via Venray goed bezocht

Informatieavond herinrichting N270 Via Venray goed bezocht

Ruim honderd belangstellenden lieten in het gemeentehuis van Venray bijpraten over de plannen voor de herinrichting van de N270 Via Venray.

Met de herinrichting van de N270 (Deurneseweg) willen provincie en gemeente de inrichting van de verschillende kruisingen afstemmen op de verkeersstromen van nu en in de toekomst.

Zo voldoet de weginrichting straks aan de uitgangspunten voor duurzaam veilig verkeer. Ook is gezocht naar een oplossing voor het landbouwverkeer en een logische, doorlopende verbinding voor de fiets.

Tijdens de informatieavond kwam met name de eerste fase van het project aan bod. Deze omvat het deel vanaf het viaduct over de Leunseweg tot en met de rotonde Witte Venneweg en Mgr. Hanssenstraat in Oostrum. Met daartussen nog de aanleg van een fietsbrug bij het station in Oostrum en een nieuwe route voor landbouwverkeer.

In de eerste fase worden 5 knelpunten aangepakt:

-De kruising N270 – Leunseweg en ontsluiting bedrijventerrein De Brier. Een turborotonde (dubbelstrooks) en fietstunnels zorgen voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer.
-Aanleg van een landbouwroute oost-west
-De kruising N270 – A73
-De kruising N270 – De Blakt
-Een parallelle fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray.

Daarnaast worden ook wegvakken tussen de rotonde Witte Vennen en Wanssum en van rotonde Leunseweg tot aan de provinciegrens met Noord-Brabant opgeknapt. De werkzaamheden staan gepland voor eind 2019 tot eind 2020.

De aanpassingen verbeteren de bereikbaarheid van Venray en de bedrijventerreinen en de doorstroming op en rond de N270, verhogen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid en geven een stimulans aan de regionaal-economische ontwikkeling van Venray en omgeving.

Meer informatie staat op www.limburg.nl/N270ViaVenray. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Foto: 
Mathieu Custers (Omroep Venray)