Campagne 'Geen prut in de Put' van start gegaan

Campagne 'Geen prut in de Put' van start gegaan

Door de klimaatverandering regent het in korte tijd meer. Het riool moet het regenwater snel kunnen verwerken. Straatputten raken echter vaker verstopt door vervuiling van bladeren, verfresten, frituurvet en hondenpoepzakjes.

Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Dit zorgt voor onnodig hoge onderhoudskosten en vies water. Straatputten zijn alleen bedoeld voor regenwater.

Om dit probleem onder de aandacht te brengen ging op 9 oktober in heel Limburg de campagne: 'Geen prut in de Put' van start.

De campagne die duurt tot en met 3 november is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleiding- maatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

Foto: 
Wil Hüsken