Bijeenkomst: Dementie in de Wijk

Bijeenkomst: Dementie in de Wijk

In Venray wonen ongeveer 650 mensen met dementie. Naar verwachting is dit aantal binnen drie jaar naar 800 mensen gestegen. Bij iedere persoon met dementie zijn gemiddeld drie mantelzorgers betrokken. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Dementie heeft dus een behoorlijke impact op de samenleving.

Het wijkplatform Veltum, Venray Dementievriendelijk, Wonen Limburg, wijkteam Veltum en gemeente Venray hebben de handen ineen geslagen om met het thema ‘dementie’ in de wijk Veltum aan de slag te gaan.

Ze zetten zich ervoor in dat iedere inwoner zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. Dit is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers moeilijker. Door schaamte, reactie van de omgeving en de zwaarte van de zorg die mensen met dementie vaak vragen.

Het begint bij bewustwording, herkenning en erkenning. Hierdoor ontstaat er begrip en weten we hoe we ermee om kunnen te gaan. Daarnaast is het belangrijk om de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers te kennen. Wat hebben zíj nodig om onderdeel van Veltum uit te blijven maken?

Bent u woonachtig of werkend in Veltum, dan bent u meer dan welkom bij deze bijeenkomst. Uiteraard zijn ook inwoners uit andere wijken van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Schöpke op zaterdag 23 september van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). De bijeenkomst wordt geopend door een persoon met dementie en haar partner. Vervolgens volgt een informatief programma over wat dementie is en hoe u het herkent. Na 17.00 uur heeft u onder genot van een drankje en live muziek nog de gelegenheid om na te praten.

Hulp bij Dementie en professionals van het wijkteam zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Heeft u vragen over de pilot of bijeenkomst? Stuur dan een mail naar: info [apenstaartje] venraydementievriendelijk [punt] nl.