Seismisch onderzoek in de gemeente Venray

Seismisch onderzoek in de gemeente Venray

Dit najaar vindt seismisch onderzoek plaats op drie openbare wegen in het westelijk deel van de gemeente Venray. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project in het oostelijk deel van Brabant waarbij onderzocht wordt of de bodem geschikt is voor geothermie: het onttrekken van warm water uit de diepere aardlagen om daarmee energie op te wekken.

Geothermie is de laatste jaren in opmars. Bij geothermie wordt warm water uit de diepere aardlagen (>2 kilometer) opgepompt en via een warmwaterwisselaar afgegeven, waarna het afgekoelde water weer terug in de diepere aardlagen wordt gepompt. Het gaat dus om het onttrekken van warmte aan de aarde ten behoeve van industrie, tuinbouw of woningbouw.

Waterleidingmaatschappij Brabant Water en de provincie Noord Brabant hebben in 2016 in het kader van een duurzame energietransitie een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van geothermie in Oost-Brabant. Daarvoor hebben ze een onderzoeksfirma opgericht, genaamd Geothermie Brabant BV.

Op basis van bureauonderzoek naar de geomorfologische bodemkwaliteit en de mogelijke afnemers van warmte is bekend dat oostelijk Deurne een van de kansrijke plekken is. Daar biedt geothermie mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Voor het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor geothermie in Oost-Deurne moet ook op Venray’s grondgebied seismisch onderzoek gedaan worden.

Het onderzoek is gelegen op drie lijnen in het westelijk deel van de gemeente Venray en loopt over (delen van) de wegen N277, Ysselsteynseweg en de Steegse Peelweg. Waarschijnlijk wordt het onderzoek in oktober of november uitgevoerd.

Het onderzoek vindt plaats door middel van lichte trillingen, welke worden gecreëerd met zogenaamde ‘vibro-trucks’ en weer worden opgevangen met sensoren. Gedurende het onderzoek blijft men op de openbare weg. De trillingen zijn niet zo sterk dat men dit voelt over tientallen meters afstand. Risico op schade aan bodem of eigendommen is met deze onderzoeksmethode nihil.

Het college heeft op 12 september toestemming verleend aan Geothermie Brabant BV om voor dit project ook op Venray’s grondgebied onderzoek te mogen verrichten. In ruil daarvoor ontvangt de gemeente grofmazige gegevens over de bodem in de gemeente Venray. Deze gegevens kunnen bijdragen aan een toekomstige analyse van de mogelijkheden op het gebied van geothermie in Venray.

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)