Een grote wereldbol reist de komende weken door Venray

Een grote wereldbol reist de komende weken door Venray

Het Mondiaal Platform Venray (MPV) organiseert op zondag 24 september voor de vijftiende keer de jaarlijkse Werelddag. Deze dag staat dit jaar in het teken van een gezinsherenigingsactie.

Het doel van deze actie is zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat vluchtelingen in Venray, die de kosten van een hereniging zelf niet kunnen dragen, toch met hun gezin herenigd kunnen worden. Een grote wereldbol, die de komende weken door Venray gaat reizen, staat symbool voor deze actie.

Misai is een jongetje van acht jaar dat in Eritrea woont. Zijn moeder woont in Venray en probeert hem al sinds 2014 naar Nederland te halen, maar het lukt nog steeds niet.

"We hebben daarom samen met een aantal Venrayse organisaties het plan opgepakt om geld in te zamelen en een speciaal Noodfonds op te richten, om mensen zoals Misai’s moeder te helpen’, vertelt Elly van Dijck, voorzitter MPV. ‘In Venray wonen ruim 250 vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en hier dus mogen blijven wonen. Mensen uit Syrië, Irak, Eritrea en andere oorlogsgebieden. Als MPV willen wij graag onze bijdrage leveren. Onze vijftiende Werelddag op zondag 24 september staat daarom in het teken van ontmoeting en van deze herenigingsactie".

Elly van Dijck: "In Venray wonen we samen met mensen van 100 verschillende nationaliteiten. Om écht samen te kunnen leven moeten we elkaars culturen en gewoontes leren kennen. Elkaar ontmoeten is de eerste stap. Tijdens de Werelddag met het motto ‘Come together!’ kun je zien, proeven, horen en beleven waarin we van elkaar verschillen en wat ons allen bindt. Ook hopen we dan eerste resultaten van onze gezinsherenigingsactie te kunnen presenteren".

Om zoveel mogelijk Venraynaren bij de Werelddag en de gezinsherenigingsactie te betrekken, start het MPV op 15 augustus een pr-campagne met een reizende wereldbol. Op 15 augustus gaat deze wereldbol aan zijn reis beginnen in het Gemeentehuis, waar hij om 15:00 uur wordt overhandigd aan burgemeester Hans Gilissen.

"Het is de bedoeling dat de wereldbol daarna op bezoek gaat bij zoveel mogelijk organisaties in Venray, die een bijdrage willen leveren aan onze gezinsherenigingsactie. Wij roepen daarom verenigingen, scholen, bedrijven en alle inwoners van Venray op om geld in te zamelen zodat gezinnen zoals die van Misai weer worden herenigd’, aldus Elly van Dijk".

Kijk voor meer informatie op mondiaalplatformvenray.nl