Schapen onder hoogspanningsverbinding Overloonse Duinen

Schapen onder hoogspanningsverbinding Overloonse Duinen

De vrije strook onder de 150 kV- hoogspanningsverbinding Haps-Venray, in de Overloonse Duinen is opnieuw ingericht. Samen met de gemeente Boxmeer zocht TenneT naar een oplossing voor de te hoge bomen en beplanting onder de hoogspanningsverbinding.

Het gebied is omgevormd tot heide waar de Kempische heideschapen van Wim Jans kunnen grazen. Donderdag werd het gebied feestelijk geopend met een heidelunch in aanwezigheid van de Boxmeerse wethouder Jeu Verstraaten.

Het bosgebied Overloonse Duinen werd in de jaren 50 onderbroken door de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Haps naar Venray. De strook grond onder de hoogspanningsverbinding moet om veiligheidsredenen altijd vrij zijn van hoog opgroeiende beplanting. Er ontstond hierdoor een onaantrekkelijke kale lege strook in het bosrijke gebied. Het onderhoud was een tijdrovende en dure klus. Daarnaast kreeg het gebied de laatste jaren een steeds belangrijkere recreatieve functie waardoor de vraag om het gebied om te vormen tot een aantrekkelijke plek groter werd.

De gemeente Boxmeer en TenneT zijn vorig jaar met elkaar om tafel gegaan om te kijken hoe dit anders zou kunnen. Met relatief beperkte inspanning bleek het gebied zich uitstekend te lenen voor de ontwikkeling van heide en schraal grasland. De ruige randen van het heidegebied zijn aantrekkelijk voor insecten zoals de nachtvlinder. Hét voedsel voor de nachtzwaluw. Door de open inrichting zien we ook meer jeneverbessen terug in het gebied.

Voor zowel TenneT als de gemeente leverde dit plan een win-winsituatie op. De gemeente heeft er een stuk aantrekkelijk recreatiegebied bij en TenneT bespaart kosten omdat jaarlijks kappen en snoeien tot het verleden behoort. Om te voorkomen dat de bomen en struiken weer uitlopen, lopen er af en toe Kempisch heideschapen om te grazen.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen ze voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die ze bedienen.

Foto: 
TenneT