Raad stemt pas na zomer over plan arbeidsmigranten Leunen

Raad stemt pas na zomer over plan arbeidsmigranten Leunen

De gemeenteraad neemt pas na de zomer een besluit over de mogelijke komst van een arbeidsmigrantencomplex in Leunen.

Er zijn diverse bezwaarschriften binnengekomen waarvoor de behandeling meer tijd vereist dan vooraf werd gedacht. De inhoud van de brieven geeft voor de gemeente aanleiding om een aantal zaken nader te laten uitzoeken. Van 31 maart tot 11 mei konden bezwaren tegen het plan kenbaar worden gemaakt.

Oorspronkelijk zou de gemeenteraad op 27 juni besluiten over de komst van het complex. Nu vormt het onderdeel van de eerste raadsvergadering na de zomer, op dinsdag 19 september. Vanwege het politiek en maatschappelijk gevoelige karakter heeft B en W de raad verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Gaat een meerderheid van de gemeenteraad akkoord, dan is de kogel door de kerk en worden een beheerplan, huisregels en de exploitatievergunning opgesteld.

Aannemerscombinatie Hoex-Maessen is voornemens om op de locatie van de oude melkfabriek in Leunen appartementen te realiseren voor maximaal 288, veelal Poolse, arbeidsmigranten. Om dit te verwezenlijken wil zij een groot deel van het gebouw slopen, om vervolgens in een tweetal complexen voldoende woonruimten te realiseren.

Foto: 
Bernie Hoevenaars (Omroep Venray)