Provincie akkoord met herplant na kaalslag bij reclamemast

Provincie akkoord met herplant na kaalslag bij reclamemast

Het Venrayse bedrijf Uptown Advertisering heeft aan zijn herplantplicht voldaan. Dat concludeert de provincie Limburg, waarvan handhavers woensdag een eerste controle uitvoerden.

Het bedrijf van ondernemers Harry Maessen en Paul Hermsen had toestemming om dertien bomen te kappen, om zo de zichtbaarheid van de reclamemast te vergroten. Nadien bleek dat er een ware kaalslag had plaatsgevonden en een halve hectare met de grond was gelijkgemaakt.

Het reclamebedrijf moest ervoor zorgen dat de eens zo groene oase terugkeert. Hiervoor moesten zij meer dan honderd bomen herplanten. Het gebied kan hierdoor terug het leefgebied worden van beschermde dieren als de vleermuis en de das. Beide diersoorten kwam in de groenstrook voor, mede vanwege de aanwezigheid van de naastgelegen dassentunnel.

Maandag verliep de termijn waarvoor men de herplantwerkzaamheden moest hebben uitgevoerd. Nu de provincie Limburg, in deze zaak de handhavende partij, het herstel heeft goedgekeurd is de kous bestuursrechtelijk af. Tenminste, als Uptown Advertising in de herfst de beloofde 40 grove dennen plant. Daarvan is gevraagd dit op dit moment te mogen uitstellen, omdat de kans dat deze nu nog aanslaan nihil is.

Wanneer het herplante groen de komende tijd niet aangroeit, moet het bedrijf nogmaals de niet aangeslagen bomen vervangen. ,,Over twee jaar controleren wij de staat van de geplante bomen. De provincie doet dat over drie jaar ook nog een keer’’, laat een gemeentewoordvoerster weten.

Of Uptown Advertisering strafrechtelijk wordt vervolgd is op dit moment niet duidelijk.

Foto: 
Jan Albers (Omroep Venray)