‘Nieuwe school in Venray-Noordwest niet haalbaar’

‘Nieuwe school in Venray-Noordwest niet haalbaar’

Er komt naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe basisschool in Venray-Noordwest. Volgens de gemeente Venray is het niet de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren fors zal toenemen, waardoor de stichting van een nieuwe school onhaalbaar is.

Venray trekt die conclusie op basis van een onderzoek dat het liet uitvoeren naar de onderwijsbehoefte in Venray-Noordwest, inclusief de in ontwikkeling zijnde wijk Brabander. De gemeenteraad had vorig jaar op zo’n onderzoek aangedrongen, toen bekend werd dat De Toverbal na het huidige schooljaar haar deuren sluit. Dit vanwege het als maar teruglopende leerlingenaantal.

Uit het onderzoek blijkt dat van de ouders wonende in Venray-Noordwest in totaal 34% zou overwegen om voor de nieuw te stichten te kiezen. Wanneer de vertaalslag wordt gemaakt naar het aantal leerlingen, volgt hieruit dat in het meest gunstige geval de school zal bestaan uit een kleine 90 kinderen. Momenteel huisvest De Toverbal 77 basisschoolleerlingen.

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat een schoolbestuur moet kunnen aantonen dat voldoende leerlingen de school zullen bezoeken. Voor deze stichtingsnorm geldt een ondergrens van 200 leerlingen, waarbij dit aantal binnen vijf jaar op de school aanwezig moet zijn. De gemeente Venray noemt het ‘zeer twijfelachtig’ of aan deze norm kan worden voldaan.

De resultaten van de behoeftepeiling worden besproken in de commissie Leven.

Foto: 
Bas Dammers (Omroep Venray)