Regionale visies over werken, winkelen en vrijetijdsbesteding in Noord-Limburg

Regionale visies over werken, winkelen en vrijetijdsbesteding in Noord-Limburg

Het college van BenW van de gemeente Venray heeft donderdag ingestemd met de regionale conceptvisies voor de ruimtelijke ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantorenlocaties, winkelgebieden en vrijetijdseconomie (dag- en verblijfsrecreatie). Met deze visies wordt door de acht Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray en Peel en Maas) een regionale uitwerking gegeven van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) uit 2014.

De Provincie Limburg heeft de regiogemeenten de ruimte gegeven om zelf beleid te formuleren voor enkele beleidsthema’s. Dit is nu gebeurd voor de thema’s Werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren), Detailhandel en Vrijetijdseconomie.

Vorig jaar april hebben de gemeenten al een Regionale Structuurvisie Wonen vastgesteld waarin afspraken zijn opgenomen over het thema Wonen. Dit najaar volgen nog regionale uitwerkingen voor de thema’s Energie en Landelijk gebied.

De markt voor kantoren en detailhandel, en gedeeltelijk ook voor bedrijventerreinen en verblijfsrecreatie (denk aan bungalowparken), is niet langer een groeimarkt. Er is geen behoefte aan meer locaties, maar wel aan ‘andere locaties’ en meer kwaliteit om tegemoet te komen aan de veranderende vraag. Voor een groot deel ligt deze opgave bij de individuele gemeente, maar bepaalde ontwikkelingen vragen om een regionale aanpak.

Wethouder Martijn van der Putten licht toe: ‘Door regionale afstemming van grootschalige plannen bijvoorbeeld, maar ook door afstemming van beleid en het delen van elkaars kennis en ervaringen. De vier regionale visies die nu zijn opgesteld, bevatten de gezamenlijke ambities en spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen op de genoemde thema’s.”

De afgelopen 2 jaar zijn de visies tot stand gekomen na een intensief en interactief proces met actieve inbreng van o.a. provincie, MKB Limburg, (toeristische) ondernemers en kennisinstellingen. De acht gemeenteraden zijn nu aan zet om de visies vast te stellen.

Martijn van der Putten: “Maar met de vaststelling alleen zijn we er nog niet. Bij de visies hoort ook een uitvoeringsprogramma. Hieraan wordt nog volop gewerkt. Essentieel voor het succes van de uitvoering is de regionale samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en de verschillende brancheverenigingen.”

De vier regionale visies worden op 6 juni behandeld in de raadscommissie Wonen en op 27 juni door de gemeenteraad van Venray.

Foto: 
Omroep Venray