NLPO maakt bezwaar tegen kanaalnummer-wijzigingen KPN

NLPO maakt bezwaar tegen kanaalnummer-wijzigingen KPN

KPN heeft de lokale publieke omroepen geïnformeerd over een voorgenomen kanaalnummer wijziging waarop de radio- en tv-kanalen van de lokale omroepen hoorbaar/zichtbaar zijn in de digitale pakketten van KPN.

Het blijkt te gaan om een forse wijziging van huidige kanaalpositie in de kanaal range 300 a 600 naar kanaalposities in de range 1000 tot ca. 1400.

De NLPO en veel lokale omroepen zijn hierdoor verrast. Hoewel een distributeur gerechtigd is om indien noodzakelijk een kanaalwijziging door te voeren is deze voorgenomen forse wijziging (voor alle lokale omroepen) niet acceptabel voor NLPO. Veel lokale omroepen hebben hierover inmiddels ook terecht een klacht ingediend bij KPN.

Een en ander is voor NLPO dan ook aanleiding geweest om met spoed een overleg aan te vragen met de verantwoordelijken binnen KPN voor deze kanaalwijzigingen van de publieke lokale omroep kanalen. Voor NLPO is het namelijk onacceptabel dat met publiek geld gefinancierde zenders door deze kanaalwijziging zeer slecht vindbaar worden.

De publieke lokale omroep kanalen moeten voor een breed publiek toegankelijk en vindbaar zijn. Dat is naar mening van de NLPO ook de gedachte achter de must-carry wetgeving.

Omroep Venray zit (nog) niet in het KPN-pakket.