Wonen Limburg beperkt huurverhoging

Wonen Limburg beperkt huurverhoging

Huurders van Wonen Limburg mogen ook dit jaar weer rekenen op een lagere huurverhoging dan de landelijke norm. De woningcorporatie beperkt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot 0,3% voor al haar huurders. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan (2,8%).

Het huurverhogingsvoorstel is in overleg met de Huurdersraad van Wonen Limburg tot stand gekomen.


Bestuurders Ger Peeters en Wim Hazeu van Wonen Limburg zien de laatste jaren de huren, mede vanwege de verhuurdersheffing die corporaties moeten afdragen aan het Rijk, behoorlijk stijgen. Hazeu: ,,Huren wordt daarmee steeds duurder. Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan woonlasten. Wij vinden dat huren betaalbaar moet blijven; vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Gelukkig verkeren wij in de positie dat we dit kunnen doen. Dat zal echter niet voor alle woningcorporaties gelden en dat is jammer. Die verhuurdersheffing moet daarom echt van tafel.''

Een andere maatregel die Wonen Limburg neemt om het huren van een huis betaalbaar te houden, is dat zij vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 414,- per maand. Ook door te investeren in energiezuinige nieuwbouw en energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen worden de woonlasten van huurders beperkt. Hazeu: ,,We zijn flink aan de weg aan het timmeren om onze doelstelling te halen om in 2020 voor ons hele woningbezit, zo'n 26.000 woningen, gemiddeld energielabel B te hebben. Ook dat merken bewoners in hun portemonnee.’'

Daarnaast hanteert Wonen Limburg het zogenaamde tweehurenbeleid. Hazeu: ‘Dat betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huurprijs betalen omdat ze anders slechts beperkt recht hebben op huurtoeslag. Als die mensen alleen zouden mogen reageren op woningen met een lagere huurprijs, dan valt er veel minder te kiezen. Keuzevrijheid en gemengde buurten vinden we júist belangrijk.’

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2017 wettelijk gezien de huren met 2,8% verhogen van huurders met een inkomen tot € 40.349,-. Huurders met een hoger inkomen, mogen maximaal 4,3% aan huurverhoging doorberekend krijgen. Gemiddeld mogen de huurprijzen over het hele woningbezit van een corporatie echter met maximaal 1,3% stijgen. Wonen Limburg maakt dit jaar geen onderscheid in inkomens.

Foto: 
Wonen Limburg