Zorgen in Smakt om verdubbeling spoor

Zorgen in Smakt om verdubbeling spoor

Inwoners van Smakt maken zich zorgen over de consequenties van het grootschalige project De Maaslijn. Een eerdere bijeenkomst met de provincie Limburg en spoorbeheerder ProRail volstond niet, en daarom is er een nieuw samenzijn gepland.

Het project gaat over de verbetering van De Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland willen in samenspraak met ProRail de spoorverbinding elektrificeren en de dienstregeling betrouwbaar maken. Daartoe verdwijnen spoorwegovergangen en worden op diverse trajecten een dubbel spoor aangelegd. Zo ook in Smakt, waar een extra spoor moet komen en een overgang voor auto's wordt gesloten. Dorpsbewoners maken zich intussen ongerust.

Een informatiebijeenkomst in december vorig jaar bood weinig soelaas. ,,Er was niemand die in staat was inhoudelijke vragen goed te behandelen'', aldus de dorpsraad. Intussen heeft de dorpsraad bij haar inwoners geïnventariseerd welke vragen en opmerkingen er spelen.

De grootste ontsteltenis bestaat over de verdubbeling van het spoor. De provincies en ProRail hebben het voornemen het spoor tussen Smakt en station Vierlingsbeek aan de westzijde te verdubbelen. Woningbezitters die hierdoor dichter op het spoor komen te wonen, zijn bang voor een aanzienlijke daling van de woningwaarde. Ook bestaat er angst over de toename van trilling en scheurvorming in woningen. ,,Wat doet men als de situatie verergert bij dubbel spoor? Wie betaalt de schade?'', stelt een van de bezorgde bewoners.

Als gevolg van de aanleg van een tweede spoor wordt de overgang Pelgrimslaan enkel opengesteld voor voetgangers en fietsers. Ook deze maatregel roept volop vragen op bij inwoners uit Smakt. Velen pleiten ervoor dat ook deze overgang voor gemotoriseerd verkeer blijft geopend. Zij menen dat het dorp hierdoor namelijk letterlijk in tweeën wordt gesplitst. ,,Zes woningen en een bedrijf zijn hierdoor slechts vanuit een richting motorisch bereikbaar.'' Dat is voornamelijk lastig wanneer er goederen moeten worden geladen en gelost. Ook moeten bewoners van deze woningen continu de nodige meters omrijden.

Alle opmerkingen en bezwaren zijn op papier gezet en worden gedurende de nieuwe info-avond op maandag 20 februari besproken. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant 't Pelgrimshuis en start om 17.00 uur.

Foto: 
Mathieu Custers (Omroep Venray)