Meer ladingdiefstallen in 2016, wel minder vrachtauto’s gestolen

Meer ladingdiefstallen in 2016, wel minder vrachtauto’s gestolen

Het aantal gevallen van ladingdiefstal is in 2016 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Werd in 2015 nog 177 keer lading ontvreemd, in 2016 was dat 226 keer, een stijging van 29%.

Het overgrote deel van deze diefstallen vindt plaats door het opensnijden van de zeilen van trailers. Het aantal vrachtauto’s dat werd gestolen nam daarentegen af van 150 in 2015 naar 110 in 2016, een daling van 27%.

Volgens de woensdag gepubliceerde Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2016 nam ook het aantal pogingen om lading te stelen in 2016 met 46% toe van 131 naar 191. Veruit de meeste van de genoemde diefstallen werden gepleegd langs snelwegen in het zuiden van het land.

Verzorgingsplaatsen langs de A67, A73 en A2 vormden vaak de plaats delict. Verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 gaat voorop; 40 maal werd hier in 2016 lading gestolen.

De toename van diefstallen van lading en de pogingen daartoe, kunnen vermoedelijk voor een deel worden toegeschreven aan enkele gespecialiseerde dadergroepen. Gerichte controleacties op hotspotplaatsen (verzorgingsgebieden / bedrijventerreinen) hebben in 2016 geleid tot concrete aanhoudingen.

In samenwerking met het Openbaar Ministerie startte de politie vijf onderzoeken naar dadergroepen die ladingdiefstal pleegden.

De toename van het aantal ladingdiefstallen toont opnieuw de noodzaak aan om als partijen intensief te blijven samenwerken bij de aanpak van transportcriminaliteit. Onlangs gaf het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing met daarin vertegenwoordigers van onder meer politie, justitie, verzekeraars en de transportbranche haar goedkeuring aan een hernieuwd plan van aanpak.

Dit plan richt zich onder meer op het versterken van de preventie en het vereenvoudigen van het doen van aangifte, zo meldt de politie.

Foto: 
Marion Minten (Omroep Venray)