De maximale opvangcapaciteit voor het asielzoekerscentrum in Blitterswijck is verlaagd. Waar eerder nog het getal 450 als maximum klonk, is dit nu teruggebracht tot 400.

Dat laat een gemeentewoordvoerster desgewenst weten.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) besloot in december vorig jaar de opvangcapaciteit landelijk te reduceren met 13.500 plaatsen. Dit omdat de instroom van asielzoekers in 2016 lager was dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 58.000 asielaanvragen, maar volgens de huidige prognose worden dat er 32.000 of nog minder.

Eerder werd al duidelijk dat vooral grote asielzoekerscentra te maken zouden krijgen met een forse daling. Zo worden in Overloon niet langer 600 vluchtelingen opgevangen, maar keldert het maximumaantal naar 400. Lange tijd was onzeker of de lagere instroom ook gevolgen zou hebben voor het asielzoekerscentrum op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck. Nu is gebleken dat het COA ook in Blitterswijck de opvangcapaciteit terugbrengt tot 400.

Op dit moment verblijven er 349 asielzoekers uit 30 verschillende landen in Blitterswijck. Hiervan is ongeveer een derde kind (108), wonen er 171 volwassen mannen en 70 volwassen vrouwen. De meeste bewoners zijn afkomstig uit oorlogsland Syrië (167), gevolg door Afghanistan (36) en Iran (30). Momenteel zijn dertig bewoners afkomstig uit zogenoemde veilige landen. Deze asielzoekers maken geen kans op een verblijfsvergunning en worden binnen afzienbare termijn uitgezet.

Foto
Marion Minten (Omroep Venray)