Het beste idee van Castenray moet leefbaarheid verbeteren

Het beste idee van Castenray moet leefbaarheid verbeteren

Middels het insturen van 'Het beste idee van Castenray' kunnen inwoners een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in het Venrayse kerkdorp. Dorpsraadlid Luc Strijbos kwam ruim een half jaar geleden met het plan, en met succes. Inmiddels zijn al verschillende aangedragen ideeën tot uitvoering gebracht.

Het concept ontstond in de plaatselijke kroeg. ''Normaal gesproken blijft het hier dan vaak bij, maar ik vond dat hier iets mee moest gebeuren'', vertelt Strijbos. De tijd die volgde besteedde hij aan het nader uitwerken van het plan, waarbij ook werd gekeken naar een dorp elders in Nederland waar dit project al een tijd gaande is.

Nu het plan ook in Castenray actief is, volgt om de maand een oproep aan betrokken inwoners in dorpsblad De Schans. Dit heeft de afgelopen tijd geresulteerd in diverse uiteenlopende ideeën, zoals het organiseren van een pleinfeest voor inwonende migranten en het opzetten van een opruimdag voor zowel jongeren als ouderen uit het dorp. Het is de bedoeling dat diegenen die het plan aandragen ook in samenspraak met dorpsgenoten en vrijwilligers voor de uitvoering gaan zorgen. ''Wij van de dorpsraad kunnen wel mensen en/of de gemeente benaderen, waarvan wij denken dat deze iets kunnen betekenen in de uitvoering hiervan'', zegt Strijbos.

Het is het afgelopen half jaar niet enkel bij ideeën gebleven. Verschillende aangedragen ideeën zijn inmiddels dan ook tot uitvoering gebracht. De kermis is het afgelopen jaar verbeterd en reeds is een commissie opgericht die deze taak in het vervolg op zich zal nemen. Ook aan de veiligheid rondom de speeltuinen is gewerkt, krijgt het fietscrossbaantje langzaam vorm en wordt aan migranten gevraagd hoe zij tegen een dorpsfeest aankijken. Volgens Strijbos is het hard nodig dat er wat gebeurt aan de leefbaarheid in het dorp. ''Aangezien er steeds minder in de dorpen te doen is, proberen we op deze manier mensen te laten meedenken om Castenray een leuk dorp voor de toekomst te laten zijn'', stelt hij.

Aan het eind van het jaar worden alle plannen bekeken, waarna hieruit 'Het beste idee van Castenray 2016' zal worden gekozen. De indieners ontvangen dan van de dorpsraad een kleinigheidje. Gezien het grote succes wordt inmiddels al gedacht aan 'Het beste idee van Castenray 2017'. ''De resultaten mogen er tot nu toe zijn. Dit belooft wat voor de toekomst'', besluit initiatiefnemer Strijbos.

Foto: 
Omroep Venray