Stichting Broekstaete opgeheven

Stichting Broekstaete opgeheven

Stichting Broekstaete in Castenray heeft in haar vergadering van 10 juni het besluit genomen zich op te gaan heffen. Het doel van de stichting was om het gemeentelijke pand Lollebeekweg 60 in Castenray (v/h loonbedrijf Hendrix & Smits) in eigendom te verwerven en het vervolgens te verbouwen tot een 6-tal ‘ontzorgappartementen’ met aanvullende voorzieningen.

Nu de doelstelling, mede als gevolg van gebrek aan (voldoende) medewerking en ondersteuning van de gemeente Venray, ondanks alle inspanningen helaas niet meer gerealiseerd kan worden, heeft het bestuur besloten de stichting per 1 juli op te heffen en te ontbinden.

Omdat er geen bate is, houdt de stichting per deze datum op te bestaan.