Burgemeester en wethouders van Venray stellen de gemeenteraad voor om Blitterswijck het gemeenschapshuis zelf te laten renoveren. Hiervoor wil het college een gemeentelijke bijdrage van € 725.000 te reserveren. De dorpswerkgroep streeft ernaar om zoveel mogelijk gemeenschapsfuncties bijeen te brengen in het Multifunctioneel Gemeenschapshuis (MFG) Blitterswijck, zoals het zelfsturingsinitiatief heet.

Vier jaar geleden, toen de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Blitterswijck (DOP) en het beleidskader om vitale en zelfsturende gemeenschappen te stimuleren door de gemeenteraad zijn vastgesteld, hebben de dorpsraad en de stichting die het gemeenschapshuis beheerd een werkgroep samengesteld om het accommodatievraagstuk van Blitterswijck uit te werken. Na een grondig traject met bewuste stappen en democratische besluitvorming is het dorp uitgekomen op de oplossing het bestaande en 60 jaar oude gemeenschapshuis te renoveren en multifunctioneel in te richten. Onder andere de jongerensoos, de ouderenvereniging en de gymclub nemen hun intrek in het MFG. Dit betekent dat deze clubs hun oude locatie verlaten. De werkgroep heeft zelf een ontwikkelaar gevonden die op die locatie een aantal woningen voor bijzondere doelgroepen wil realiseren.

Het plan van Blitterswijck is de laatste in een reeks van zelfsturingstrajecten. Zeven dorpen hebben sinds 2012 de hoofdprioriteit uit hun dorpsontwikkelingsplan opgepakt. Merselo (herinrichting Grootdorp), Leunen (MFC De Baank), Ysselsteyn (Kern en toegangswegen) en Veulen (dorpskern) hebben hun zelfsturingsplannen gerealiseerd. Vredepeel (overbrengen functies dorpshuis in kerkgebouw) is in voorbereiding. De plannen van Heide (MFC Het schoolgebouw) en Blitterswijck (MFG) liggen als laatste twee aan de gemeenteraad voor ter behandeling op 17 mei.

In juni bepaalt de gemeenteraad in welk jaar er budget kan worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het plan in Blitterswijck.