De gemeente Venray breidt in 2016 de Architectuurprijs uit met een stimuleringsprijs. Die prijs is bedoeld voor opdrachtgevers die een monument op zorgvuldige wijze restaureren of hergebruiken.

De gemeente gaat ook werken met een quickscan voor de toetsing aan de welstandseisen van verbouwplannen voor monumentale panden. De quickscan moet het proces van toetsing voor de gemeente en voor de aanvrager nog eenvoudiger maken.

In het jaarverslag constateert het bureau dat opvallend veel plannen die in 2014 aan het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) werden voorgelegd, betrekking hebben op het aanpassen of hergebruiken van monumentale panden. Een quickscan moet het proces van beoordelen nog verder stroomlijnen.

Vorig jaar was het eerste volledige kalenderjaar waarin het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde volgens het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente. Als gevolg van dat vereenvoudigde beleid hoefde in 2014 nog maar 65% van de ingediende plannen aan de eisen van welstand te worden getoetst.

Nog eens 24% van de plannen werd via een sneltoets beoordeeld. Hierbij ging het vooral om agrarische gebouwen. Slechts de overgebleven 11% kwam nog in het ARK aan de orde. In totaal werden in 2014 bij de gemeente 216 plannen ingediend.

Het ARK is een onafhankelijke adviescommissie die de gemeente adviseert omtrent alle ruimtelijke ontwikkelingen.

Foto: Archief