Glasvezelaansluiting voor elke Venraynaar mogelijk

Glasvezelaansluiting voor elke Venraynaar mogelijk

Het dorpsradenoverleg (DRO) en wijkradenoverleg (WRO) hebben in 2013 gesproken over de wens van aanleg van glasvezel in heel Venray, in zowel kernen als het gehele buitengebied.

In 2015 ligt voor alle woningen/bedrijven in de Gemeente Venray een glasvezelnetwerk binnen het bereik. Als zelfstandige coöperatie verbindt GlaswebVenray de Venrayse gemeenschap aan elkaar om op die wijze de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de nabije toekomst duurzaam te stimuleren"

Deze werkgroep heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheid te onderzoeken van een geheel dekkend glasvezelnetwerk in Venray, kernen en buitengebied. In december 2013 en januari 2014 is een Quick Scan uitgevoerd en de haalbaarheid in beeld gebracht.

Een netwerk van glasvezel is snel, stabiel, betrouwbaar en geeft meer vrijheid. Het dataverkeer groeit explosief. In 2017 is dit verdrievoudigd ten opzichte van nu. Glasvezel kan deze groei met gemak verwerken.

Downloaden gaat sneller en vooral ook, het erg in opkomst zijnde, uploaden. Burgers kunnen sneller fotoboeken, websites en back-ups maken. Het zorg op afstand ontvangen of verlenen wordt eenvoudiger.

Gebruik van glasvezel is ook erg gunstig voor bedrijven en hun werknemers, omdat er ineens veel meer mogelijk is met betrekking tot o.a. thuiswerken, video-conferencing, back-ups maken op afstand en data- en telefoniediensten.

Iedere woning en ieder bedrijf, in kernen en buitengebied, krijgt zijn eigen glasvezelkabel. Die hoeft niet met de buurt gedeeld te worden. Dat betekent zorgeloos genieten.

Er kan gekozen worden uit meerdere providers, zowel nationale als lokale providers die telefonie, internet en televisie/radio aanbieden .

Er gaat gewerkt worden met aantrekkelijke prijzen en een eenvoudig systeem van prijsdifferentiatie. De aanleg van aansluitingen in het buitengebied zijn duurder dan in de kernen.

Hiervoor betalen aansluitingen in het buitengebied naar verwachting, volgens de resultaten van de Quick Scan, 5 euro per maand extra. Daarnaast sluit iedereen naar behoefte een eigen pakket af. De keuze in de pakketten zal bestaan uit telefonie, internet, tv naar wens te combineren.

WRO en DRO hebben op basis van de haalbaarheidsstudie en gepresenteerde aanpak van de werkgroep groen licht gegeven om het glasvezelnetwerk in Gemeente Venray verder te ontwikkelen, waardoor een geheel dekkend glasvezelnetwerk in Venray mogelijk wordt.