De LLTB heeft de afgelopen jaren inbreng geleverd bij het project Loobeek. Dat heeft ertoe geleid dat het project de goedkeuring heeft van de afdeling en van de gebruikers van het gebied.

De LLTB heeft het project aan een Verklaring van Roermond (VvR) toets onderworpen. Daaruit blijkt dat het productiepotentieel met 600 procentpunten daalt, door de onttrekking van landbouwgronden buiten de EHS.

Tegelijkertijd wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de resterende hectaren, vooral door aanleg van peilgestuurde drainage. Daardoor stijgt het productiepotentieel met 750 procentpunten. Het project pakt dus goed uit voor de land- en tuinbouw. Uiteraard kunnen zich op detailniveau nog knelpunten voordoen, die moeten worden opgelost.

De LLTB afdeling Venray maakt gebruik van de inspraakmogelijkheid om op een aantal aspecten aandacht te vestigen.

Bron
LLTB