In tegenstelling tot berichtgeving in verschillende media vandaag, heeft Wonen Limburg haar mogelijke derivatenrisico ruimschoots onder controle.

In de media wordt melding gemaakt van een risicotest, geïnitieerd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), met peildatum 31 december 2012. Wonen Limburg zou die ‘stresstest’ waarbij 2% rentedaling wordt gesimuleerd, niet doorstaan hebben.

In het eerste kwartaal 2013 heeft CFV herberekeningen gedaan waaruit gebleken is dat Wonen Limburg inmiddels ruimschoots aan de gestelde risico-eisen voldoet. Dit is door CFV zowel mondeling in april, als ook schriftelijk op 1 mei, aan Wonen Limburg bevestigd.

Op 30 juni 2013, de peildatum waarop de volgende ‘stresstest’ door het CFV uitgevoerd wordt, worden deze laatste succesvolle risicocijfers van Wonen Limburg door het CFV geformaliseerd naar het Ministerie Wonen en Rijksdienst.

Bron
Wonen Limburg