Samenwerking loont! Dit werd tijdens een bijeenkomst voor bestuurders van partners in de afvalwaterketen van Noord- en Midden-Limburg duidelijk. Het besparingspotentieel van de samenwerking in de afvalwaterketen bedraagt zo’n 11 miljoen per jaar in 2020. De beoogde 10% maatschappelijke kostenreductie door een doelmatiger afvalwaterbeheer in 2020 lijkt hiermee haalbaar.

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste resultaten van een 5-tal gezamenlijke projecten met elkaar gedeeld en besproken. Doel van de projecten is methodes en middelen uit te werken die besparingen gaan opleveren.

Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg werken samen onder de vlag van Waterpanel Noord. Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om resultaat te behalen.

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Echt-Susteren, gemeente Roerdalen en Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg ondertekenden een convenant.

Samen willen zij in 2020 een besparing van 10 % voor de riool- en zuiveringskosten realiseren en de kwaliteit van de leefomgeving en het watersysteem verder verbeteren.