Het speeltuintje in de Serenadestraat is feestelijk geopend. Ook hier namen bewoners het initiatief en staken de zij zelf de handen uit de mouwen.

Buurtbewoner Henk Arts die naast het speeltuintje woont, wilde graag een nieuw pad langs het speeltuintje en nam daarvoor contact op met Synthese. “Vervolgens werden buurtbewoners verzocht mee te denken over het inrichten van het speeltuintje”. “Na een oriënterend gesprek zijn ze op zoek gegaan naar geschikte speeltoestellen.

Samen met de buurt is het pad gelegd en zijn de struiken verwijderd. De gemeente heeft de nieuwe speeltoestellen geplaatst. En nu ziet de speeltuin er weer super uit.

De kinderen uit de straat hebben borden geschilderd die in het speeltuintje zijn geplaatst: ‘Geen afval achterlaten’ en ‘Geen hondenpoep’. Met mensen uit de straat hebben is de opening voorbereid. Hiervoor werd aanvraag gedaan bij het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg die werd goedgekeurd. Met ballonnen werd het speeltuintje feestelijk geopend.