Met ingang van het nieuwe schooljaar start kindcentrum Tovertuin van Spring Kinderopvang met buitenschoolse opvang voor kleuters. Een dagopvanggroep wordt een combinatiegroep van de oudste peuters met de jonge BSO-kinderen.

BSO Tovertuin is vooral voor de kinderen die hun school op loopafstand hebben: Landweert, Kruudwis, Montessorischool en Vlaswei.

“We merkten dat bij veel ouders de behoefte bestaat om BSO dichtbij huis en in combinatie met dagopvang te kunnen afnemen”, vertelt Bep Zegers, manager kindcentrum. “We verwachten dat het voor ouders een fijne gedachte is als hun kleuter nog enkele jaren in zijn veilige, vertrouwde omgeving kan zijn”. Spring kiest ervoor om in eerste instantie BSO te bieden voor de 4-, 5- en 6-jarigen.

De BSO-peutergroep bevindt zich op de bovenverdieping van Medisch Centrum Buitenlust. De groepsruimte van de BSO-peutergroep heeft een eigentijdse uitstraling en is licht en ruim van opzet. Omdat de twee slaapkamertjes niet meer nodig zijn, worden deze ingericht voor speciale peuter- en kleuteractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwkamer.

Buiten is een ruime tuin, ingericht volgens het concept ‘natuurlijk buitenspelen’. Dit betekent een speelterrein met veel groen, houten palen, een zandbak, een heuvel en een waterpartij. “Allemaal elementen die kinderen uitnodigen om hun fantasie te gebruiken en eigen spel stimuleren”.