Het Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray houdt op maandag 13 mei 2013 in zaal Het Trefpunt, in verpleeghuis Beukenrode een lezing met als titel ' Glas-In-lood in Venray' . Deze lezing wordt verzorgd door de heer Pie Noten en er worden veel foto’s getoond die hij samen met Jan Derikx heeft gemaakt.

Op 1 maart werd in het Venrays Museum de tentoonstelling geopend “Glas-in-lood in Venray”. Deze tentoonstelling loopt nog tot 9 juni 2013. Daarnaast is er over het zelfde onderwerp nog een nevententoonstelling in de toren van de Petrus Bandenkerk. Deze tentoonstelling loopt tot 1 oktober 2013.

De lezing in verpleeghuis Beukenrode (aan de Beukenlaan 1 in Venray) begint om 19.30 uur en is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk.