Op zondag 12 mei om 11.00 uur wordt bij Hotel Brasserie De Zwaan (op de Markt in Venray) de onder auspicien van Stichting Schaapscompagnie Merselo door Heemkundevereniging 't Raokeliezer samengestelde 'Schaopsknikkers-fietsroute' feestelijk geopend door Wethouder Jan Loonen van Venray.

De route voert langs diverse historisch interessante plaatsen en gebouwen die betrekking hebben op de beroemde 19e-eeuwse Schaapscompagniën.

Op 25 juni 2009 is de Stichting Schaapscompagnie Merselo opgericht. De stichting heeft ten doel het op peil houden van de leefbaarheid in het dorp Merselo en het stimuleren van de bedrijvigheid in Merselo. Verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen en realiseren van projecten, waardoor de aantrekkingskracht van het dorp Merselo bevorderd wordt en de bewoners van het dorp aangezet worden tot het deelnemen aan deze projecten. De stichting is opgericht door de Dorpsraad Merselo.