Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg (‘de decentralisatie Jeugdzorg’). Gemeenten bereiden zich hier op voor. De gemeenten in Noord-Limburg willen niet alleen plannen maken vóór, maar ook mét jongeren, ouders en partners in zorg -en welzijn. Daarom organiseerden zij samen met de provincie verschillende bijeenkomsten voor jongeren en ouders én voor zorg- en welzijnspartners.

Uitgangspunt in de Jeugdzorg is en blijft ook in de toekomst dat alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien en kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Hierin spelen de ouders de belangrijkste rol, daarnaast o.a. familie, de buurt, school en verenigingen.

Samen leggen ze een goede basis voor een zelfstandig leven. Mocht dit op de een of andere manier even niet goed gaan, dan moet dit worden gesignaleerd en waar nodig kan het gezin worden ondersteund. Hoe dan ook, in alle gevallen, werken we aan en vanuit de basis: het gezin. Met één plan en één aanspreekpunt.

Op 22 april en 23 april waren er bijeenkomsten voor jongeren en ouders. Tijdens deze goed bezochte avonden werd gesproken over de vraag hoe zij betrokken willen worden bij de (inrichting van) zorg voor jeugd in hun gemeente en/of regio. Daarnaast gaven de ouders en jongeren de gemeenten diverse tips mee gebaseerd op hun eigen ervaringen.

Zo benadrukten zij het belang van één aanspreekpunt en gaven zij nadrukkelijk aan dat plannen niet vóór het gezin gemaakt moeten worden, maar mét het gezin. De komende tijd gaan groepen ouders en jongeren met de verschillende gemeenten in gesprek en denken zij mee over de invulling van de jeugdzorgtaken die naar de gemeenten komen.

Tevens gemeenten en jeugdzorgaanbieders bij elkaar om bij te praten over de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg en van gedachten te wisselen over de invulling van jeugdzorgtaken in de toekomst. Hierbij kwamen onder andere vragen aan de orde als hoe kunnen we beter samenwerken, hoe regelen we snelle en flexibele zorg en hoe gaan we om met de aangekondigde bezuinigingen.

In mei gaan gemeenten en instellingen deze en andere vraagstukken verder uitwerken.

Foto: Mathieu Custers (Omroep Venray)