De Nederlandse militairen in Turkije hebben tijdens een buitengewone vlaggenparade afgelopen dinsdag stilgestaan bij Koninginnedag. Onder begeleiding van het Wilhelmus werd in de ochtend de Nederlandse driekleur met wimpel gehesen. Commandant van de Nederlandse PATRIOT-eenheid, Kolonel Marcel Buis stond in zijn toespraak stil bij de verbondenheid van Defensie bij het Koningshuis. “Uit eerbetoon staan wij vandaag, als Task Force in Turkije aangetreden.

Respect voor Hare Majesteit Koningin Beatrix en toekomstig Koning Willem-Alexander evenals het Koningshuis en onze verbondenheid daarmee.” Aansluitend aan de vlaggenparade werd een heildronk uitgebracht op Hare Majesteit en toekomstig Koning Willem-Alexander. Na afloop konden militairen de activiteiten in Nederland volgen om zo getuige te zijn van deze historische dag.